Domů » Zprávy » Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná letos v Chropyni

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná letos v Chropyni

Po zkušenostech z prvního ročníku Her seniorů MJH jsme si tentokrát připravili, my z Tlumačova (jako jediní), na letošní slavnostní zahájení bojový pokřik: „S úsměvem jdeme na to, Tlumačov bere zlato“. A věřte, nevěřte, k zlaté medaili chyběl oběma družstvům jen 1 bod. Naše obě družstva stanula „na bedně“ se stejným počtem bodů. Jedna pětice soutěžících skončila na 3. místě a druhá pětice stanula na stříbrném stupni. Takže jsme svorně při vyhlášení výsledků křičeli: „S úsměvem jsme šli na to, bylo z toho málem zlato“ nebo „stříbro, to je naše zlato“.

Ve čtvrtek 15. září 2011 v 9 hodin byly zahájeny v Chropyni druhé Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná. V tomto roce nám počasí přálo, tak mohli senioři z Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic změřit své síly v 8 soutěžních disciplínách na chropyňském sportovním areálu.
Po slavnostním zahájení, za doprovodu mažoretek Kontrasty Hulín, si senioři vyslechli proslovy čelních představitelů členských měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná. Starosta obce Tlumačov, Ing. Antonín Jonášek, popřál všem soutěžícím (hlavně nám) hodně úspěchů. Poté se soutěžící odebrali na tribunu, aby mohli shlédnout vystoupení hulínských mažoretek a cvičení chropyňských seniorek s padákem. Pak už konečně nastalo, sice za asistence podzimní mlhy, to pravé zápolení.
Disciplíny byly různé: kriket, cestování s Marťanem, skládačka tvarů do šablony poslepu, střelba z luku na terč, proplouvání Atlantikem, hra s písmeny (skládání slov), hod na panáka a štafeta. Ta se skládala z chůze po lavečce, přenosu golfového míčku, zaplnění formy víčky z PET lahví, naplnění plastové lahve vodou a slalomového běhu na 10 m. Podle slov hlavního rozhodčího Ing. Petra Večeři, nikdo nečekal od seniorů tak skvělé výkony, jakých dosahovali v jednotlivých soutěžích.
V každém družstvu bylo pět seniorů, ale soutěžili vždy jen čtyři z nich. Za Tlumačov soutěžili: Tlumačov I.: Miroslav Šoltys, Ladislava Šoltysová, Jaroslav Němec, Helena Němcová a Jiřina Vrtalová. Tlumačov II: Jiřina Ševelová, Marie Nováková, Josef Sehnal, Dagmar Dokoupilová a Marie Kopřivová.
Tlumačovští borci z družstva Tlumačov I. byli nejlepší při cestování s Marťanem, skládačce tvarů do šablony poslepu, ve střelbě z luku na terč, hře s písmeny a hodu na panáka. Na druhé straně ovšem hodně ztratili při proplouvání Atlantikem a moc jim nevyšel také kriket a štafeta. Soutěžící z Tlumačov II. byli také výborní ve skládání tvarů do šablony poslepu, v hře s písmeny a štafeta se jim podařila na jedničku. Nedařilo se jim také v kriketu a proplouvání Atlantikem. Obě družstva získala shodně 50 bodů a o pořadí rozhodoval větší počet prvních míst v jednotlivých disciplínách.
Kolem 11 hodin se konečně slunce prodralo přes mlhu a posvítilo si na družstva, která už měla všechny disciplíny úspěšně za sebou. Nastal čas počítání bodů pro hlavního rozhodčího. Tím byl, již druhým rokem, pan Ing. Petr Večeřa, radní Chropyně. Společně se svými kolegyněmi BC. Lenkou Horákovou, z Odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně, paní Dagmar Šípkovou-Novotnou a Marií Zmeškalovou, členkami organizačního týmu za Chropyň, RNDr. Ladislavem Zavadilem a paní Jiřinou Floriánovou z Odboru školství a sociálních věcí v Hulíně, paní Libuší Staňkovou, zastupitelkou Kvasic, paní Renátou Nelešovskou a Petrou Šimoníkovou z KIS Tlumačov, tvořili tzv. přípravný výbor.
A zatím, co se počítaly body, přichystaly si jednotlivé obce a města pro soutěžící a diváky kulturní vystoupení. Za Kvasice vystoupili žáci ze základní školy s pásmem písniček a básní. I pohádku si pro nás připravili. Pak následovalo cvičení, s dnes už téměř zapomenutým sportovním nářadím, se švihadly. Jejich „skákání“ mělo velký úspěch. Tlumačov zastupovala skupina Návraty. I jejich vystoupení mělo velký ohlas, lidé zpívali i tančili. Chropyň reprezentovaly děti ze Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC s.r.o. Kroměříž, pobočka Chropyně. Vystoupení jejich dvou hudebních těles mělo vysokou úroveň. Diváci se přesvědčili, že bude ještě nějakou dobu platit: „Co Čech, to muzikant“ a na Moravě to platí na 100%.
Pak nastal čas vyhlášení výsledků. Předsedkyně svazku obcí a měst Mikroregionu Jižní Haná a zároveň starostka Chropyně, Ing. Věra Sigmundová, předala, za asistence Ing. Richarda Šišky, místostarosty obce Kvasice a místopředsedy mikroregionu ceny, medaile a diplomy všem družstvům. Nervozita u našich soutěžících stoupala přímou úměrou s blížícím se vyhlášením těch nejlepších. Už jsme věděli, že skončíme na „bedně“ , teď jenom, na kterém místě. Když bylo oznámeno, že družstvo Tlumačov II. získal bronzové medaile, byla naše radost veliká a zároveň jsme začali doufat, že druhé družstvo skončí první. Padaly sliby, jako např. paní Nováková, že když budeme první, upeče velký dort a pan Šoltys přidal bednu šampaňského. Hlavní rozhodčí hlásil: „S rozdílem jediného bodu se na 2. místě umístilo družstvo…Tlumačov I.“ Byli jsme šťastní i trochu zklamaní. Ale co, na rok to určitě vyjde. Už jsme byli přece tak blízko.
Jistě můžu napsat za nás všechny, že tlumačovským soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci obce, a že jsme hrdi na jejich výsledky. Vždyť Tlumačov se umístil nejlépe ze všech.
Dále bylo vylosováno 10 šťastným výherců v diváckém vědomostním kvizu. I zde jsme měli své zástupce.
Pak už hrála k dobré náladě, zpěvu a tanci skvělá kapela Ohne CLASSIC. Sportovní areálem nezněly lidové písničky, ale skladby Michala Davida, hity jako „svařák a mašinka“. V 16,30 hodin, kdy byly Hry seniorů ukončeny, se nechtělo nikomu jet domů. Doprava byla zdarma, ceny za občerstvení lidové a nálada přátelská. Vůbec nešlo o to zvítězit, ale zúčastnit se a hlavně se dobře bavit.
Příští rok na shledanou v Kvasicích.

Výsledky:
1. Chropyně I., počet bodů 51
2. Tlumačov I., počet bodů 50 (více I. míst)
3. Tlumačov II., počet bodů 50
4. Hulín II., počet bodů 49
5. Chropyně II., počet bodů 44
6. Kvasice II., počet bodů 42
7. Hulín I., počet bodů 39
8. Kvasice I., počet bodů 36

Fotografie v galerii – Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná