Domů » Zprávy » Oprava silnice do Kurovic a na Machovou

Oprava silnice do Kurovic a na Machovou

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám oznámit, že v termínu od 23.8.2011 do 30.10.2011 bude probíhat oprava komunikace

III/43826 Tlumačov – Kurovice v úseku od křižovatky se silnicí I/55 po nadjezd nad rychlostní komunikací R55. Ve stejném termínu bude probíhat i oprava komunikace III/43835 Tlumačov – Machová v úseku od křižovatky se silnicí I/55 po obec Machová. Tranzit pro nákladní dopravu bude zcela vyloučen. Příjezd pro nákladní dopravu bude vyloučen v úseku prováděných prací. Příjezd pro osobní auta bude v omezeném režimu. V případě potřeby kontaktujte stavbyvedoucího, pana Daniela Boucníka na tel. 731 602 194 (e-mail: daniel.boucnik@eurovia.cz) ze společnosti EUROVIA CS, a.s.. Tímto si Vás dovoluji požádat o toleranci a pochopení při prováděných opravách.