Domů » Zprávy » Ohlédnutí za letošními žáky 9. ročníku

Ohlédnutí za letošními žáky 9. ročníku

Tak jako v minulých letech, tak i letos proběhlo koncem června rozloučení s žáky 9. ročníku s vedením obce. Letos ovšem v netradičním termínu hned 23. června 2011, neboť díky rekonstrukci školy byl školní rok ukončen již v pátek 24. června 2011. I scénář letošního rozloučení byl poněkud jiný a akce proběhla v prostorách KISka.

Na slavnost byli pozváni všichni žáci 9. ročníku, jejich rodiče a celý pedagogický sbor. Po úvodním slově starosty, který popřál všem deváťákům sílu k naplňování svých snů, ale i pěkné prázdniny a úspěšný start na nových školách, následoval proslov pana ředitele, který vyzdvihl týmového ducha v této třídě. Pak už následovala dlouho očekávaná prezentace všech žáků 9. ročníku spojená s poděkováním celému pedagogickému sboru. Myslím, že slze v koutku oka se ubránil jen málokdo, ať již to byli učitelé, rodiče či samotní žáci. Ti také obdrželi upomínkové předměty jako vzpomínku na léta strávená v Základní škole v Tlumačově. Pro všechny přítomné bylo na závěr připraveno malé občerstvení.