Domů » Zprávy » Výtvarná soutěž Květy, květiny, kytičky aneb Rozkvetlá krása

Výtvarná soutěž Květy, květiny, kytičky aneb Rozkvetlá krása

Výtvarná soutěž byla vyhlášena v měsíci únoru. Úkolem bylo jakoukoliv výtvarnou technikou ztvárnit téma: Květy, květiny, kytičky aneb Rozkvetlá krása. Celkem se sešlo 156 výrobků od 175 účastníků z Tlumačova, Otrokovic, Hulína, Lechotic, Veselé a Kroměříže. Nejpočetnější zastoupení měly výrobky dětí z Mateřské školy Klubíčko Tlumačov, Základní školy a školní družiny Tlumačov a také Základní školy Kvasice.

Výtvarné práce byly rozděleny do 4 kategorií podle věku autora. Porota ve složení: starosta obce Tlumačov Ing.Antonín Jonášek, ředitel ZŠ Tlumačov Mgr. Robert Podlas, zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Leona Jirušková, p. učitelky I.stupně ZŠ Mgr.Irena Desenská, Mgr.Lenka Odložilíková Mgr. Jana Šicová, p. učitelky II. stupně ZŠ Mgr. Šárka Matulíková, RNDr. Martina Železná, vedoucí KIS Renáta Nelešovská, vedoucí ŠJ Milka Huráňová vyhodnotili výtvarné práce a svými hlasy rozhodli o vítězích.

Poháry a drobné odměny vítězům byly předány 12.4.2011.
Pro všechny účastníky je v kanceláři DDM připraven malý dárek od sponzora Elastoform Bohemia (malovátka na obličej).
Výstava výtvarných prací, na kterou Vás všechny zveme, probíhá od 21.4.2011 v prostorách KIS v Tlumačově.

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

1. kategorie děti do 5 let
1. místo Jaroslav Řezníček 14 bodů- MŠ Klubíčko
2. místo Šárka Šotolová 8 bodů-Tlumačov
3. místo Vendula Dvořáková 7 bodů-MŠ Klubíčko

2. kategorie děti 6-8 let
1. místo Josef Pospíšil 9 bodů-MŠ Klubíčko
2. místo Barbora Dolinová 8 bodů-Veselá
3. místo Dieynaba Kandji 7 bodů-Tlumačov

3. kategorie děti 9-11let
1. místo
P.Machala, D.Klapilová, P.Nakládal,M.Marčíková,M.Malenovská, M.Novotná, E.Galatíková 18 bodů-ZŠ Kvasice
2. místo Romana Kutrová 12 bodů-Tlumačov
3. místo K.Gazdová, Š.Březovják, K.Karásková, L.Vrtaník, V.Marčíková 9 bodů-ZŠ Kvasice

4.kategorie děti 12-15 let
1.místo Renáta Vodicová 20 bodů-ZŠ Tlumačov
2.místo K.Balcárková, V.Balcárková, L.Hanzlová 7 bodů-Lechotice
3.místo Hana Hlobilová 6 bodů-Hulín

Zvláštní ocenění
Cena za nejoriginálnější dílo: P.Machala,D.Klapilová, P.Nakládal,M.Marčíková, M.Malenovská, M.Novotná, E.Galatíková 5 bodů-ZŠ Kvasice
Cena za nejbarevnější dílo: Renáta Vodicová 4 body-Tlumačov
„Srdeční záležitost“: Kateřina Nekorancová-Otrokovice

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem za účast v soutěži.