Domů » Zprávy » Březen měsíc knihy

Březen měsíc knihy

Opět po roce tady máme březen, který je jako jediný měsíc v roce věnován knihám. Proto místní knihovna připravila několik besed a akcí pro děti i dospělé.

Jako první byla odstartována soutěž pro čtenáře s názvem „KNIHOMETR“. Soutěž spočívá v tom, že se každému čtenáři v dětské i dospělé kategorii vždy změří na výšku vypůjčené knihy. Centimetry se zapíší do jeho průkazky, kterou pro tento účel obdrží. Míry se budou sčítat a ve chvíli, kdy přečtete první metr, získáte sladkou odměnu. Další odměna bude následovat po zvládnutí pěti metrů. Nultý ročník soutěže nazvané „Knihometr aneb Čtenáři knihovny Tlumačov čtou“ skončí na konci roku 2011, kdy bude vyhlášen vítěz dospělé i dětské kategorie. Vítěz bude odměněn knihou.
Ve středu 2. března 2011 navštívily knihovnu děti ze Speciální mateřské školy Klubíčko v Tlumačově. Knihovnice Petra Šimoníková pro děti připravila otázky a obrázky z pohádek, na které odpovídaly. Za správné odpovědi si každý odnesl pexeso a lízátko.
Další pozvání do knihovny přijaly děti 5. ročníku ZŠ Tlumačov. I pro ně byly přichystány různé úkoly. Rozdělily se do pěti skupin a s pomocí počítače přiřazovaly různá díla k autorům. Zaměřili jsme se na známý dětský film „Karlík a továrna na čokoládu“. Ten byl natočen podle knihy pro děti málo známého autora knihy Roalda Dahla. Pomocí internetu jsme se o spisovateli dozvěděli spoustu zajímavých věcí z jeho života i díla. Myslím, že nejen zmíněná kniha, ale i další autorova díla, které jsou psány z jeho života, stojí za přečtení.
Ve středu 23. března 2011 přišli do Kulturního a informačního střediska žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Tlumačov na zajímavou přednášku. Přednášející byla paní Marcela Kořínková z Městské knihovny Kroměříž. Obsahem přednášky byl tajemný život spisovatelky Boženy Němcové. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí ze života této ženy. Byly to informace zjištěné od dosud žijících příbuzných spisovatelky, ne příliš známé pro veřejnost. Věřím, že tyto údaje žáci využijí i při dalším studiu.