Domů » Zprávy » Zajímavá beseda nejen pro seniory

Zajímavá beseda nejen pro seniory

Na pondělní odpoledne 7. února 2011 připravilo KIS Tlumačov ve spolupráci s Mgr. Marií Pečeňovou besedu na téma: Bezpečnost seniorů (zaměřená zejména na krádeže a nevítané podomní prodejce a podvodníky) a možnosti využití sociálních služeb v praxi.

Ing. Havlíková, Ing. Šauerová a Mgr. Zdařil ze sociálního odboru Městského úřadu Otrokovice seznámili přítomné s projektem „Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování soc. služeb na Otrokovicku“. Další informace se týkaly sociálních zařízení na Otrokovicku a nabídky jejich služeb.
Druhá část přednášky byla zaměřena na problematiku trestné činnosti páchané na seniorech. Nadporučík p. Kročil z Policie ČR z Otrokovic upozornil seniory na rizika krádeží peněženek a dokladů při nákupech, v dopravních prostředcích, apod. Policista dal také velmi cenné rady, jak se zachovat v krizových situacích, např. jak se bránit podomním prodejcům a podvodníkům. Konkrétní situace byly seniorům promítány na DVD.
Závěr besedy patřil prezentaci cesty po Holandsku, kterou připravila Mgr. Marie Pečeňová. Její poutavé vyprávění bylo doplněno zajímavými fotografiemi.
Na závěr byl účastníkům rozdán dotazník, propagační letáky a pro všechny bylo přichystáno malé občerstvení.