Domů » Zprávy » Starostou obce Tlumačov byl zvolen Ing. Antonín Jonášek

Starostou obce Tlumačov byl zvolen Ing. Antonín Jonášek

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém ustavujícím zasedání dne 9.11.2010 zvolilo nové vedení obce pro volební období 2010 až 2014.

Před početnými zraky občanů byl zastupiteli zvolen starostou obce Tlumačov Ing. Antonín Jonášek.
Na post místostarosty byl zvolen Ing. Jan Rýdel.

Pětičlennou Radu obce Tlumačov pak tvoří – vedle starosty a místostarosty – Mgr. František Kel, Mgr. Rajmund Huráň a RNDr. Ing. Vojtěch Drbal.
Finanční výbor bude pracovat ve složení MUDr. František Kel jako předseda a jako členové Ing. Jaroslav Ševela, Ing. Jaromír Jánský, Mgr. Aleš Kouřil a Ing. Roman Huráň.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Mgr. Rajmund Huráň a členy výboru jsou RNDr. Ing. Vojtěch Drbal, paní Blanka Konečná, pan Pavel Baďura a pan Jan Hlaváč.

V programu ustavujícího zasedání bylo i jmenování zástupců zřizovatele do Školské rady ZŠ Tlumačov, kterými byli jmenováni RNDr. Ing. Vojtěch Drbal a Mgr. Aleš Kouřil, a také delegování zástupců obce na valné hromady a do orgánů svazku Mikroregionu Jižní Haná, kde budou naši obec zastupovat Ing. Antonín Jonášek a paní Růžena Vaňharová.