Domů » Zprávy » Zlínský kraj podporuje stabilitu a rozvoj obcí

Zlínský kraj podporuje stabilitu a rozvoj obcí

Zlínský kraj prostřednictvím systémových dotačních titulů podporuje formou neinvestičních a investičních finančních dotací rozvoj obcí ve svém územním a správním obvodu v různorodých oblastech, a to od kultury, podpory mládeže a sportu, sociální sféry přes vodohospodářskou infrastrukturu a konče například podporou v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

Obec Tlumačov v první polovině roku 2010 podala písemné žádosti o podporu a od Zlínského kraje obdržela níže uvedené účelové dotace:
neinvestiční dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 10 000 Kč na akci „Červnová hanácká slavnost v Tlumačově“, která se uskutečnila ve dnech 18.-20.6.2010. Jednalo se již o 5. ročník kulturní akce, jenž je svou programovou náplní určena pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. Vyúčtování dotace musí být provedeno do 20.9.2010.
neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 190 000 Kč na odstranění následků prvotních povodňových škod, které vznikly na území obce v souvislosti s povodní z 05-06/2010. Finanční prostředky získané z dotace je možno použít například na nákup vysoušečů, čerpadel, motorových pil, desinfekčních prostředků, ochranných prostředků, odvoz odpadů apod. Vyúčtování dotace musí být provedeno do 20.8.2010.
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 250 000 Kč na podporu varovných systémů, která spočívá ve výstavbě informačního, varovacího a vyrozumívacího systému. Tato dotace byla využita k financování rekonstrukce stávajícího rozhlasu (tzv. I.etapa) na bezdrátový rozhlas zejména v lokalitách, které se nacházejí v povodňovém území (jižní část ul. Dolní, Metlov, Sportovní, Kvasická, nám. Komenského), a rámci této etapy byl také zrealizován bezdrátový rozhlas v lokalitě Skály. Bezdrátové provedení odpovídá jednotnému systému varování a vyrozumění obyvatelstva podle zákona č.239 a 240 Sb. o IZS. Vyúčtování dotace musí být provedeno do 15.11.2010.
investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 5 000 000 Kč na realizaci projektu „Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa“. Tento vodohospodářský projekt, který z důvodu ochrany zdrojů pitné vody má charakter strategického vodohospodářského díla i z pohledu Zlínské aglomerace, má celkové rozpočtové náklady vyšší jak 54 mil Kč. Ukončení realizace stavby je stanoveno do 30.8.2011 a vyúčtování dotace musí být provedeno do 30.11.2011.