Domů » Zprávy » Konec školního roku 2009/2010 a slavnostní přijetí žáků u starosty

Konec školního roku 2009/2010 a slavnostní přijetí žáků u starosty

Od roku 2003 je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který se stal tradicí, a to přijetím žáků posledního ročníku a nejlepších žáků u starosty obce.

Proto také letos dne 29. června byla obřadní síň vyhrazena tomuto slavnostnímu aktu.

Mezi nejlepší žáky ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu, reprezentaci školy ve sportovních nebo kulturních aktivitách a s přihlédnutím na dobré chování ke spolužákům a pedagogům byli letos nominováni:
• 1. třída – Kateřina Gelnarová
• 2. třída – Adam Popovský
• 3. třída – Adriana Jarošová
• 4. třída – Zdeňka Kadlčíková
• 5. třída – Tereza Křikavová
• 6. třída – Diana Horková
• 7. třída – Martina Zobáčová
• 8. třída – Ivana Halířová
• 9. třída – Klára Weimannová


Se současnými „deváťáky“, kteří započali svoji povinnou školní docházku v roce 2001/2002, se ve svém krátkém programu symbolicky rozloučily i děti z mateřské školy, které v září nastoupí do 1. třídy a nahradí tak vycházející deváťáky.

Starosta poděkoval nejlepším žákům za jejich výbornou práci ve škole a vyslovil přání, aby takto pokračovali i v dalších ročnících, a byli tak dobrým příkladem pro ostatní spolužáky.
Popřál také všem deváťákům hodně zdaru při dalším studiu na středních školách, či odborných učilištích.

Na závěr slavnostního setkání všichni žáci obdrželi upomínkové dárky a představitelé obce popřáli všem hezké a slunečné prázdniny.