Domů » Zprávy » Tlumačov, povodeň – záplava, informační zpráva č.3/06/2010

Tlumačov, povodeň – záplava, informační zpráva č.3/06/2010

V pondělí 7.6.2010 ve 12.00 hodin se uskutečnilo jednání, které bylo svoláno starostou obce, ohledně posouzení účinného způsobu odvodnění – odčerpání vodních ploch v severozápadní části katastru obce.

Předmětného jednání se zúčastnili:
• Ing. Zdeněk Otrusina – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
• Ing. Jan Kováč – vedoucí oddělení krizového řízení MÚ Otrokovice a tajemník Krizového štábu ORP Otrokovice
• Ing. Dana Zápecová – odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK
• Ing. Pavel Krajča – Moravská vodárenská,a.s.
• Ing. Jaroslav Ševela – starosta obce Tlumačov


Starosta podal aktuální informace o povodňové situaci v Tlumačově:
– Od soboty 5.6.2010 (od 13.00 hodin) zahájeno čerpání vody v lokalitě u rybníčka technikou JSDH obce Tlumačov (celkový výkon cca 5 m3/min).
– V neděli 6.6.2010 v 6.00 hod provedena prohlídka toku Mojeny a zaplavených lokalit v ul. Sportovní, Metlov a Dolní. Vzhledem k poklesu hladiny v Mojeně rozhodla Povodňové komise obce Tlumačov v 7.00 hodin o ručním prokopání strouhy, která odvádí vodu z lagun do Mojeny (celkový průtok cca 8 m3/min).
– Moravská vodárenská,a.s. odčerpává vodu ze štěrkoviště na úpravnu v množství cca 120 l/s = 7,2 m3/min.
– Vlivem vsakování, odpařování, odtoku a odčerpávání dochází k poklesu hladin v laguně (celková vodní plocha vč. štěrkoviště cca 75 ha) o cca 4 cm/24 hodin.
– Od soboty 5.6.2010 do pondělí 7.6.2010 pokles Mojeny v lokalitě u rybníčka o 20 – 25 cm (8 – 15 cm /24 hod).

Zástupce HZS ZK informoval o možnosti instalovat velkokapacitní čerpadlo MČS 400 s výkonem 10 – 40 m3/min.
Po zvážení všech okolností rozhodných pro umístění velkokapacitního čerpadla (ochrana zdrojů pitné vody, technické požadavky pro instalaci a čerpání, příjezd, majetkoprávní vztahy k pozemkům, vypouštění vody do toků – Morava/Mojena,…) byla ze dvou variant vybrána lokalita u polní cesty k Zástruží s vypouštěním vody do Mojeny (dle možností 100 – 700 l/s).
V úterý 8.6.2010 v odpoledních hodinách by příslušníci HZS Jihočeského kraje, kteří obsluhují velkokapacitní čerpadlo, měli provést instalaci a od večerních hodin se předpokládá zahájení regulovaného odčerpávání s tím, že bude pravidelně monitorován tok Mojeny (odhad aktuálního průtoku cca 6 m3/s).


Z důvodu zahájení masivního výskytu komárů bude v Tlumačově (na většině území) ve středu dne 9.6.2010 v podvečerních a večerních hodinách proveden postřik (zadýmení) proti komárům. Byť je postřik zdravotně nezávadný, tak se doporučuje v místě aplikace omezit jakékoliv aktivity a po dobu aplikace uzavřít nemovitosti – tzn. nevětrat.

Tlumačov, dne 7.6.2010