Domů » Zprávy » Tlumačov, povodeň – záplava, informační zpráva č.2/06/2010

Tlumačov, povodeň – záplava, informační zpráva č.2/06/2010

Dne 4.6.2010 v 10.00 hod se v Tlumačově uskutečnilo jednání, které vyvolala vedoucí Krizového štábu ORP Otrokovice Radoslava Matuszková po dohodě se starostou obce Tlumačov, ohledně posouzení aktuální povodňové situace v k.ú. Tlumačov a problematiky stávajících vodních lagun.

Předmětného jednání se zúčastnili:
• Radoslava Matuszková, starostka města Otrokovice a vedoucí Krizového štábu ORP Otrokovice,
• Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce Tlumačov, člen Krizového štábu ORP Otrokovice
• Ing. Jan Kováč, vedoucí oddělení krizového řízení MÚ Otrokovice a tajemník Krizového štábu ORP Otrokovice
• RNDr. Alan Urc, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství KÚ ZK, člen Krizového štábu ZK
• Ing. Radovan Hladný, ředitel Zemědělské vodohospodářské správy Kroměříž
• Ing. Jaroslav Foukal, vodohospodář Povodí Moravy
• Jiří Navrátil, vodohospodář Povodí Moravy


Starosta podal aktuální informace o povodňové situaci v Tlumačově:
– vodní laguny v severozápadní části katastru obce (Zástruží, Horní louky, Losky) jsou propojeny s hladinou štěrkoviště
– abnormálně vysoká hladina podzemní vody
– vysoká hladina v Mojeně a v Hlavničce
– výška Moravy (měřeno v Kroměříži – zdroj www.chmu.cz) = 547 cm, průtok 443 m3/s.
– v Tlumačově není nikdo povodní ohrožen na zdraví, nejsou zaplaveny bytové jednotky, není třeba nikoho evakuovat.
– rodinné domy v záplavovém území mají zaplavené sklepní prostory ve výšce cca 10 cm – 50 cm. Jsou zaplavené pozemky přiléhající k rodinným domům (zahrady, zahrádky,…).


Povodňová situace na dolním toku Moravy:
– III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení – Strážnice, Lanžhot


Závěr:
Bylo konstatováno, že:
• v současné době (4.6.2010) není účelné zahájit odčerpávání vody z lagun,
• nebylo shledáno žádné technicky a účelně realizovatelné řešení, jak snížit vodu v lagunách vyskytujících v severozápadní části katastru a v lokalitě Metlov.
• situace bude průběžně monitorována a odčerpávání vody bude zahájeno bezodkladně, jakmile poklesne hladina podzemních vod v Tlumačově, až poklesne hladina Mojeny a Moravy a až dojde ke zlepšení povodňové situace na dolním toku Moravy.Jednání bylo ukončeno v 10:50 hodin.