Domů » Zprávy » Tlumačov, povodeň – záplava, informační zpráva č.1/06/2010

Tlumačov, povodeň – záplava, informační zpráva č.1/06/2010

Dešťové srážky, které se vyskytovaly na území Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje od ranních hodin dne 1.6.2010 v intenzitě cca 20 – 50 mm/m2/24 hod, v kombinaci s vysokou hladinou spodních vod a maximální nasyceností pozemků vodou způsobily v našem katastru v ranních hodinách dne 2.6.2010 zaplavení skladového a výrobního areálu společnosti Dura–line vodou z okolních pozemků.

Dále v této lokalitě došlo k přelití – vybřežení vodní nádrže Písák, k zaplavení místní komunikace až do výšky 50 cm v délce cca 200 m v úseku od Písáku po pálenici a také byl zaplaven jeden jízdní pruh frekventované komunikace I/55 u ČSPH (lokalita Kráčiny). Jednotka SDH Tlumačov ve spolupráci s pracovníky odd. údržby a životního prostředí OÚ Tlumačov prováděla odčerpávání vody z této lokality do Hajské příkopy cca od 7.30 hod. V odpoledních hodinách (od 15.30 hod.) bylo zahájeno čerpání vody u bezprostředně vodou ohrožených rodinných domů v ul. Kvasická – lokalita u rybníčka.

V rámci celé zástavby v obci Tlumačov je vysoká hladina spodní vody, téměř všechny sklepní prostory jsou zavodněny a majitelé nemovitostí musí odčerpávat vodu.

Je opět zaplaveno fotbalové hřiště v rozsahu cca 50 % plochy.

Voda z lagun v severozápadní části katastru se po čtyřdenním odčerpávání (29.5. – 1.6.2010) zvedla na původní výši a opět přetéká do štěrkoviště (neobvykle vysoká hladina štěrkoviště !). Dochází ke zpětnému vzdutí (protiproudu) Mojeny.
Zástavba v lokalitách ul. Kvasická, Sportovní, Metlov a Dolní má vodu, a to ať dešťovou, spodní či z vybřežené Mojeny respektive Hlavničky, již v těsné blízkosti nemovitostí a opět jsou zaplavené sklepní prostory.

Na řece Moravě v Kroměříži je vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení (v 18.00 hod = výška 605 cm, průtok 523 m3/s – zdroj www.chmu.cz

Dle informací z Českého hydrometeorologického ústavu má řeka Morava během nejbližších 24 hodin kulminovat a to na výšku hladiny (měřeno v Kroměříži) až 660 cm a průtok 615 m3/s.

Tlumačov, 2.6.2010, čas 18.30 hod