Domů » Zprávy » Informační zpráva č.6/05/2010

Informační zpráva č.6/05/2010

V průběhu noci zásadně poklesla hladina Moravy, což znamenalo, že se vodní plochy v okolí ohrožených lokalit dále nezvětšovaly – naopak došlo k poklesu hladin jak v lagunách, tak také v Hlavničce a Mojeně, která má již přirozený odtok do Moravy.

Aktuální výška hladiny Moravy v Kroměříži v čase 10.00 hod je na úrovni 483 cm (průtok 369 m3/s), což je 1. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti.

Dle předpokladů Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmu.cz) lze očekávat průběžný pokles Moravy až do standardních stavů (k normálu).

Byť průběh povodně ve dnech 17 – 20.5.2010 nebyl v ohrožených částech obce Tlumačov nijak dramatický, tak přesto v případě požadavku jsme připraveni ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje zapůjčit vysoušeče nebo čerpadla na vodu.


V případě požadavku je Jednotka SDH Tlumačov připravena poskytnout součinnost a pomoc s odčerpáním vody.


Tlumačov, 20.5.2010, čas 10.30 hod.