Domů » Zprávy » Informační zpráva č.5/05/2010

Informační zpráva č.5/05/2010

Na řece Moravě stále platí 3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení s tím, že aktuální výška hladiny Moravy v Kroměříži byla v 17.00 hodin na úrovni 646 cm při průtoku 588 m3/s. Vysoká hladina v Moravě nadále vyvolává v Mojeně zpětný proud, který způsobuje zaplavování pozemků a vytváření velkých vodních ploch.

Voda z lagun v severozápadní části katastru naší obce (Zástruží, Celidana) přetéká od včerejšího dne do štěrkoviště, a proto se hladina vody u zástavby v ul. Kvasická v lokalitě u rybníčka během dne zásadně nezvyšovala.
Naopak z důvodu zpětného vzdutí Mojeny se průběžně zvětšují laguny na Amerikách a dochází tak ke zvyšování hladin vodních ploch v okolí zástavby v ul. Sportovní, Metlov a ul. Dolní.
Dle předpokladů Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmu.cz) lze očekávat v nejbližších 24 hodinách průběžný mírný pokles Moravy, ale výška hladiny v Kroměříži bude nadále nad kótou 600 cm.

Ze zkušeností z průběhu povodně z března 2006 lze očekávat během dnešní noci a zítřejšího dopoledne další postupné navyšování hladin a rozšiřování vodních ploch v ohrožených lokalitách až do bezprostřední blízkosti zástavby.
Povodňové hlídky složené převážně z členů Jednotky SDH Tlumačov budou monitorovat situaci v lokalitách ohrožených povodní a sledovat stav v řece Moravě.

Čerpání vody ze zaplavených suterénů či sklepů doporučujeme provádět až po výrazném opadnutí hladiny, jinak není čerpání účinné.


Tlumačov, 19.5.2010, čas 17.30 hod.