Domů » Zprávy » Informační zpráva č.4/05/2010 – zvětšování vodních lagun !

Informační zpráva č.4/05/2010 – zvětšování vodních lagun !

Aktuálně (19.5.2010, čas 11.00 hodin) dosahovala hladina řeky Moravy v Kroměříži výšky 673 cm a průtoku 640 m3/s, což je stále 3.stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. Nebyl naplněn předpoklad o stagnaci hladiny Moravy v úrovni včerejších odpoledních hodin a v průběhu nočních hodin se hladina Moravy zvýšila o více jak 50 cm (až na 684 cm , čas 6.00 hod dne 19.5.2010).

Povodňové hlídky složené z členů Jednotky SDH obce Tlumačov v průběhu nočních hodin monitorovali situaci v ulicích ohrožených povodní a sledovali stav v řece Moravě.
Zvýšení hladiny v Moravě se bezprostředně neprojevovalo navyšováním vody v blízkosti zástavby obce, pouze se během noci mírně zvětšovaly a slévaly vodní plochy ((Ameriky, Celidana, Zástruží, Losky).
V dopoledních hodinách byl zaznamenán z důvodu zpětného vzdutí Mojeny postupný nárůst hladin vodních lagun a vodotečí Hlavničky a Mojeny, což se započalo projevovat i zvyšováním vody ve sklepních prostorách rodinných domků a hospodářských objektech, které se nachází v povodňové zóně – záplavovém území (zejména část ul. Dolní, Metlov, Sportovní, Kvasická – zástavby u rybníčka). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o snížení břehu Hlavničky pro možnost vybřežení a řízeného rozlivu na louku v lokalitě Zadní Metlov. Dále členové Jednotky SDH Tlumačov započali s přečerpáváním zavodněné kanalizace v ul. Dolní, aby se eliminovalo vracení kanalizačních odpadních vod do rodinných domků. V dopoledních hodinách pracovnice obecního úřadu zařazené do kontaktně komunikačního týmu jednaly a aktuálně informovaly občany v ohrožených lokalitách.

Dle předpokladů Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmu.cz) lze očekávat v nejbližších 24 hodinách mírný pokles Moravy s tím, že výška hladiny v Kroměříži bude nadále nad kótou 600 cm.

Ze zkušeností z průběhu povodně z března 2006 lze však očekávat postupné navyšování hladin a zvětšování vodních lagun až obytné zástavbě.


Čerpání vody ze zaplavených suterénů či sklepů doporučujeme provádět až po výrazném opadnutí hladiny, jinak není čerpání účinné.

Tlumačov, 19.5.2010, čas 12.00 hod.