Domů » Zprávy » Informační zpráva č.3/05/2010 – tvorba vodních lagun ! Aktualizováno ve 20.00 hod.

Informační zpráva č.3/05/2010 – tvorba vodních lagun ! Aktualizováno ve 20.00 hod.

Aktuálně (18.5.2010, čas 15.00 hodin) dosahovala hladina řeky Moravy v Kroměříži výšky 630cm a průtoku 560 m3/s, což je 3.stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. Nebyla tak naplněna předpověď ČHMÚ o poměrně rizikových stavech na řece Moravě během nočních a dnešních ranních hodin (výška hladiny 750 cm a průtok až 800 m3/s).

Zpětným vzdutím Mojeny dochází již od včerejšího dne k zaplavování Baťovského lesa a zemědělských pozemků (zejména lokality Ameriky). Z rozvodněné Rusavy a Mojeny jsou zaplavovány i zemědělské pozemky v severozápadní části katastru (Losky, Celidana, Zástruží). Dochází ke zvyšování hladiny Hlavničky a lze předpokládat zaplavení pozemků v lokalitě Dolní louky (jižní část ul. Dolní, bývalá závodní dráha). V ulici Sportovní je zaplaveno fotbalové hřiště a sousední asfaltová plocha.
Z rozhodnutí Povodňové komise obce Tlumačov, která zasedala dnes v 10.00 hodin, byli k evakuaci vyzváni obyvatelé jedné z povodní ohrožených nemovitostí, ke které byl přístup zaplaven vodou a z důvodu dalšího možného zvýšení hladiny okolní vodní laguny. Dále povodňová komise rozhodla o vytvoření kontaktně komunikačního týmu, který sestává z pracovnic obecního úřadu, a jehož náplní bude osobní komunikace zejména se staršími osobami z lokalit ohrožených povodní.

Dle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmu.cz www.pmo.cz) se předpokládá během večerních hodin a noci stagnace výšky hladiny řeky Moravy s následným poklesem hladiny v průběhu středečního dopoledne.
Ze zkušeností z průběhu povodně z března 2006 nelze však vyloučit postupné mírné navyšování hladin vodních lagun až do doby, pokud řeka Morava neklesne na výšku cca 550 cm nebo při průtoku nižším jak 450 m3/s (měřeno v Kroměříži). Tyto hodnoty jsou limitní pro přirozený proud Mojeny a pokud jsou vyšší, tak nastává zpětné vzdutí směrem k Tlumačovu (protiproud).
Čerpání vody ze zaplavených suterénů či sklepů doporučujeme provádět až po výrazném opadnutí hladiny, jinak není čerpání účinné.

Tlumačov, 18.5.2010, čas 15.30 hod.

Aktualizováno 18.5.2010, čas 20.00 hod:
• Hejtman Zlínského kraje vydal dne 18.5.2010 Rozhodnutí č.1/2010 o vyhlášení stavu nebezpečí – viz dokument uveřejněný v sekci „úřední deska“
• Doplněna fotodokumentace povodňové situace z 19.00 hod