Domů » Zprávy » Informační zpráva č.2/05/2010 – vysoké riziko povodní !

Informační zpráva č.2/05/2010 – vysoké riziko povodní !

Aktuálně (17.5.2010, čas 19.00 hodin) dosahovala hladina řeky Moravy v Kroměříži výšky 578 cm a průtoku 485 m3/s.

Dochází ke zpětnému vzdutí Mojeny, která již mimo zastavěnou část obce vybřežuje do přilehlých zemědělských pozemků. V nejbližších 24 hodinách se dá očekávat zaplavení pozemků i v blízkosti zástavby a to zejména v jižní části ul. Dolní, v ul. Metlov, Sportovní a ul. Kvasická – lokalita u rybníčka.
Povodňové hlídky složené z členů Jednotky SDH obce Tlumačov budou v průběhu nočních hodin monitorovat situaci v ulicích ohrožených povodní.

Dle informací z Českého hydrometeorologického ústavu se předpokládá během noci a úterního dopoledne intenzivní srážková činnost zejména v oblasti Beskyd, což způsobí další zvyšování hladiny a průtoku řeky Moravy až na předpokládanou výšku 750 cm a průtok více jak 800 m3/s (profil Kroměříž), což jsou hodnoty vyšší než při povodni z března 2006 (výška hladiny 30.3.2006 = 726 cm). !
Vyzýváme občany zejména z dotčených ulic k maximální bdělosti a doporučujeme jim vyklidit sklepní prostory.
Lze očekávat dramatičtější průběh povodně než v roce 2006 !
Doporučujeme občanům sledovat vývoj povodňové situace a její další prognózu prostřednictvím televize, rozhlasu, internetových stránek www.chmu.cz nebo www.pmo.cz a také internetových stránek obce Tlumačov (www.tlumacov.cz).

Zlínský kraj zřídil speciální telefonní linku pro veřejnost +420 577 043 171, kde mohou lidé získat aktuální informace stavu hladiny řek a celkové situaci ve Zlínském kraji.


Tlumačov, 17.5.2010, čas 19.30 hod.