Domů » Zprávy » Digitální bezdrátový rozhlas

Digitální bezdrátový rozhlas

V období od 1.června do 31.července 2010 bude v Tlumačově provedena částečná rekonstrukce stávajícího rozhlasu na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním na zadávací pracoviště integrovaného záchranného systému.

V obci Tlumačov je v současné době funkční systém drátového místního rozhlasu s tím, že v lokalitě Skály je hlášení realizováno prostřednictvím telefonní linky a podružné ústředny.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího rozhlasu (tzv. I.etapa) na bezdrátový rozhlas zejména v lokalitách, které se nacházejí v povodňovém území (jižní část ul. Dolní, Metlov, Sportovní, Kvasická, nám. Komenského). V rámci této etapy bude také zrealizován bezdrátový rozhlas v lokalitě Skály.
Bezdrátové provedení bude odpovídat jednotnému systému varování a vyrozumění obyvatelstva podle zákona č.239 a 240 Sb. o IZS a bude umožňovat vyrozumění obyvatelstva 24 hodin denně i v nepřítomnosti odpovědných osob ze zadávacího pracoviště, vyrozumění obyvatelstva prostřednictvím telefonní linky nebo mobilního telefonu přímo z místa havárie, možnost zálohování v případě výpadku elektrické energie a časově programované spuštění nahraných mluvených zpráv.

Celkové náklady související s realizací tzv. 1 etapy bezdrátového rozhlasu jsou ve výši 399 892 Kč s tím, že Zlínský kraj poskytl na tuto investici dotaci ve výši 250 000 Kč.