Domů » Zprávy » Beseda s právníkem

Beseda s právníkem

KIS Tlumačov uspořádalo ve čtvrtek 29. dubna 2010 od 16 hodin Besedu s právníkem. Na programu byla témata: dědické právo, závěť a darovací smlouva.

Přednášejícím byl Mgr. František Kel, právník, zároveň i radní a občan Tlumačova. Beseda se setkala s velkým ohlasem. Pan Mgr. František Kel všem přítomným, bez složitých citací zákona a paragrafů, vysvětlil např. kdo má právo ze zákona dědit, jaké je pořadí dědiců, zda je lepší psát závěť nebo majetek ještě za života darovat, jaké jsou formy psaní závěti, pojem věcné břemeno, atd. Občané kladli během besedy své dotazy k daným tématům a nikdo neodešel bez odpovědi.
V demokratickém právním státě by měl mít každý přístup k právní pomoci poskytované kvalifikovaným právníkem. Obec Tlumačov tento přístup svým občanům umožnila.