Domů » Zprávy » Březen – Měsíc knihy

Březen – Měsíc knihy

Stalo se již tradicí, že tlumačovská knihovna věnuje Měsíci knihy zvýšenou pozornost. Tentokráte se tak stalo ve spolupráci se ZŠ Tlumačov.

V úterý dne 23. března 2010 navštívila 7. třída ZŠ Tlumačov v rámci Měsíce knihy místní knihovnu. Děti a paní učitelka Mgr. Leona Jirušková strávily dvě velmi příjemné vyučovací hodiny mezi knihami. Knihovnice Petra Šimoníková jim přiblížila knihovnu z pozice nejen čtenáře, ale i knihovnice. Ukázala dětem, jak funguje nový program na počítači, výměnný soubor i meziknihovní výpůjčka, kterou si přes nás můžou knihy objednat ze Zlína. Po seznámení se s knihovnou měla paní učitelka pro děti nachystané různé úkoly. Na lístečku měly napsané, které knihy s danou tématikou mají vyhledat, jaký hrdina či slovo se má v knize objevit. Děti hledaly knihy a dělaly si zápisky. Nakonec 8 žáků využilo březnové registrace zdarma a knihovna tím získala nové čtenáře.
V pondělí dne 29. března 2010 pozvala knihovnice p. Petra Šimoníková i děti z družiny na prohlídku knihovny. Po prohlídce jsme se pustili do velikonoční výroby. Děti si vytvořily kuřátko, lepily krepový papír na předtištěné velikonoční obrázky a nakonec si každý obarvil vajíčko. Všechny výrobky si děti odnesly domů.