Domů » Zprávy » Pečovatelská služba v Tlumačově

Pečovatelská služba v Tlumačově

V obci Tlumačov od roku 1998, kdy byl uveden do provozu dům s byty zvláštního určení – dům s pečovatelskou službou (25.7.1998), je zavedena pro občany pečovatelská služba, což je terénní nebo ambulantní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba v Tlumačově je od počátku zajišťována registrovanými poskytovateli a v posledním období (od 1.1.2005) to bylo prostřednictvím organizace Sociální služby Uherské Hradiště, která je příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo o ukončení výkonu pečovatelské služby v obci Tlumačov ze strany Sociální služby Uherské Hradiště k datu 31.3.2010.
Na základě výše uvedeného stanoviska Obec Tlumačov vedla od listopadu 2009 intenzivní jednání s registrovanými poskytovateli pečovatelské služby z blízkého okolí, kteří by mohli tuto sociální službu v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovat potřebným občanům v Tlumačově i v budoucím období.

Po vzájemné dohodě a po předchozím schválení Zastupitelstvem obce Tlumačov byla dne 26.2.2010 podepsána Smlouva o zajištění pečovatelské služby v Tlumačově s organizací Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s.
Tato organizace s účinností od 1.4.2010 bude svým jménem, ve své režii a v souladu se schváleným rozpočtem poskytovat pečovatelské služby občanům Tlumačova.

Z důvodu, že celkové roční náklady na pečovatelskou službu nejsou pokryty z úhrad od klientů (pro 2010 předpoklad cca 25% z celkových výnosů) a z dotace MPSV ČR (pro rok 2010 cca 57% z celkových výnosů), tak Obec Tlumačov ze svého rozpočtu dofinancuje zbývající částku, která pro rok 2010 činí 155 000 Kč.


Kontaktní spojení na poskytovatele pečovatelské služby:
• Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s., Nitranská 4092, 767 01 Kroměříž
Ing. Michaela Procházková, ředitelka, tel. 573 341 700
www.pecovat.cz