Domů » Zprávy » Statistika počtu obyvatel obce Tlumačov za rok 2009

Statistika počtu obyvatel obce Tlumačov za rok 2009

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány vybrané statistické údaje vztahující se k celkovému počtu obyvatel Tlumačova k 1.1.2010.

Při porovnání statistických údajů z minulých let lze konstatovat:
• obec Tlumačov má nejvyšší počet obyvatel za posledních 10 let (např. při sčítání lidu v 2001 = 2 404 obyvatel nebo k 1.1.2007 = 2 427)
• zatím co věková kategorie 0-15 let je početně přibližně každoročně stejná, tak se postupně v jednotlivých letech zvyšuje počet obyvatel nad 60 let věku na úkor věkové kategorie 16-60 let.