Domů » Zprávy » Údržba místních komunikací v zimním období

Údržba místních komunikací v zimním období

Obec Tlumačov má vypracovaný plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných ploch, které jsou v majetku obce Tlumačov, pro zimní období 2009 – 2010, jímž se stanovuje rozsah a způsob provádění zimní údržby v obci.

Při odstraňování sněhu a náledí se využívá mechanizace, která je dispozici v následujícím rozsahu:
• traktor Zetor 7045 se zadní radlicí
• traktor Zetor 6718 se zadní radlicí
• malotraktor Vivid 400 s přední radlicí
• sekačka MF 70 s přední radlicí
• rozmetadlo (posypová sůl, písek) na traktor
• rozmetadlo (posypová sůl, písek) na malotraktor
• zametací kartáč na malotraktor

Údržbu místních komunikací a chodníků zajišťují pracovníci oddělení údržby a zeleně OÚ Tlumačov s tím, že zahájení prací je vždy koordinováno dle aktuálních klimatických podmínek pomocí mobilních telefonů.
K rychlému odstranění sněhu, respektive náledí, zejména z chodníků výrazným způsobem přispívá aktivita občanů, k jejichž nemovitosti přiléhá chodník, kteří udržují bezpečnou schůdnost chodníků vlastními silami, za což jim patří poděkování.

Lhůty údržby vychází ze zákonných předpisů, kterými jsou zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Na místních komunikacích a chodnících, které nejsou v těchto mapách barevně vyznačeny, obec ve své režii nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.