Domů » Zprávy » Před 20 lety jsme zvonili… 17. listopad 1989

Před 20 lety jsme zvonili… 17. listopad 1989

V úterý 17. listopadu 2009 uplynulo 20 let od tzv. sametové revoluce. KIS Tlumačov připravilo následující den, tj. 18. listopadu 2009, pro žáky 8. a 9. tříd dopoledne a večer pro veřejnost besedu s názvem „Před 20 lety jsme zvonili…“

Na úvod besedy s žáky jim byly připomenuty události 17. listopadu 1989, kdy se v Praze konala pokojná demonstrace studentů při příležitosti 50. výročí studentských manifestací v Protektorátu Čechy a Morava na počátku druhé světové války, která byla násilně rozehnána. To následně vedlo k dalším rozsáhlým protestům studentů a veřejnosti proti československému komunistickému režimu, tzv. Sametové revoluci, k pádu vlády a nastolení demokracie.
Na akci přijali pozvání hosté: Mgr. Jiřina Rýdlová, kronikářka obce, Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce a Ing. Antonín Jonášek, místostarosta, kteří se podělili s žáky se svými vlastními životními zkušenostmi před, během a po listopadových událostech v roce 1989.
Vzpomínkový večer pro občany se nesl v duchu přátelské atmosféry, kdy všichni přítomní zavzpomínali na své vlastní zážitky v roce 1989.