Domů » Zprávy » Svatomartinská mince Tlumačova

Svatomartinská mince Tlumačova

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém zasedání dne 9.9.2009 schválilo návrh a zhotovení Svatomartinské mince Tlumačova dle návrhu tlumačovského občana pana Josefa Klose.

Při návrhu mince autor, který mimo jiné navrhl také znak Tlumačova a prapor obce, vycházel z atributů sv. Martina, jemuž je zasvěcen tlumačovský kostel.
Pro rubní stranu Svatomartinské mince Tlumačova se stala předlohou rubní strana denáru Karla II. Holého.
Pro lícní stranu se stala předlohou rubní strana denáru opatství sv. Martina (ražena v Tours koncem 11. a počátkem 12. století), ve střední části doplněná o tlumačovský znak s opisovou legendou místa vzniku – Tlumačov.

Obec nechala vyrazit 200 ks mincí o průměru 30 mm v provedení stříbro, mosaz s pozlacením, tombak a bronz s tím, že jsou k dispozici i mince s ouškem pro zavěšení.

Svatomartinská mince Tlumačova bude sloužit jako upomínkový předmět nebo při významných a slavnostních událostech bude předávána jako dar obce (vítání občánků, svatby, …).

Od 11.11.2009 jsou mince také v prodeji na recepci Kulturního a informačního střediska Tlumačov za níže uvedené ceny:
• mince stříbro s ouškem 499 Kč
• mince stříbro 480 Kč
• mince mosaz pozlacená s ouškem 180 Kč
• mince mosaz pozlacená 150 Kč
• mince tombak s ouškem 120 Kč
• mince tombak 70 Kč
• mince bronz 70 KčPoznámka:
Sv. Martin se narodil v roce 316 nebo 317 v Sabarii (dnešní Szombathely) na hranicích Západořímské říše, vzdálené cca 100 km od Vídně (Vindobona). Martinův otec byl nižším římským důstojníkem. Svému synovi dal jméno Martin, což znamená malý Mars (zdrobnělina boha války). Martin po vzoru svého otce přijal službu v římském vojsku. V roce 338, kdy působil v Amiens, při noční objížďce náměstí a při inspekci strážních míst uskutečnil Martin charitativní počin spočívající v rozetnutí svého vojenského pláště a obdarování spoře oděného žebráka polovinou pláště. V následujícím spánku jej ve snu navštívil Kristus, což u Martina vyvolalo prozření a křesťanské osvícení. O velikonocích 339 Martin přijímá křest, odchází z armády a věnuje se šíření křesťanství na venkově. V roce 371 se stává biskupem v Tours a patrně v létech 397 -399 v Candes umírá. Již za života byl Martin objektem uctivé zvědavosti a to nejen tourských obyvatel, ale i cizinců. Jeho činnost byla známa i za hranicemi města, a proto do míst jeho pobytu přicházeli mniši, řeholnice a urození, aby mohli alespoň Martina zahlédnout. Martin byl po své smrti prohlášen za světce a byl považován za ochránce křesťanství v Galii.
Husa jako atribut sv. Martina má své místo v nejstarší legendě o tomto světci. Sděluje, že sv. Martin ve své skromnosti nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours a schoval se před vyslanci, kteří mu přinášeli zprávu o zvolení, mezi hejno hus. Husy Martina prozradily hlasitým kejháním. Podle jiné verze (spíše lidové), husy sv. Martina při kázání rušily natolik svým kejháním, že je odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči.

Zdroj: autor návrhu Svatomartinské mince Tlumačova – Josef Klose