Domů » Zprávy » Nový vysavač listí v akci

Nový vysavač listí v akci

Obec Tlumačov v rámci zvýšení efektivity práce zakoupila počátkem listopadu výkonný vysavač listí značky Peruzzo Turbo 400 Honda.

V průběhu minulého týdne profesně zruční pracovníci oddělení údržby a zeleně OÚ Tlumačov upravili traktorovou vlečku tak, aby se vysavač mohl umístnit v zadní části a současně formou drátěných sítí zvýšili objem vlečky až na 15 m3.
U větších ploch se jeví jako účelné nasazení vysavače listí v kombinaci s motorovými sekačkami, které popadané listí (trávu) shromáždí na větší hromady a vysavač následně listí (trávu) přefouká na upravenou traktorovou vlečku.
Vysavač listí, který byl pořízen v ceně 148 750,- Kč, vhodně doplnil mechanizační park Obce Tlumačov a předpokládáme jeho alternativní využití i mimo podzimní období.
Upravená traktorová vlečka do „futrácké podoby“ bude využívána v průběhu roku i pro odvoz trávy a jiného bioodpadu (dřevěné štěpky,…) na komunitní kompostárnu.