Domů » Zprávy » Pro lepší orientaci v obci …

Pro lepší orientaci v obci …

Jako součást informačních systémů a pro lepší orientaci v obci byla u hlavní křižovatky nainstalovaná podrobná orientační mapa Tlumačova s popisem názvů ulic i s čísly popisnými.

Nejen pro návštěvníky obce, ale i pro místní občany jistě poslouží také vyznačení významných institucí a firem. A aby přijíždějící návštěvníci věděli, kterým směrem se vydat např. k nádraží, ke Kulturnímu a informačnímu středisku, na poštu apod., k tomu poslouží instalovaný sloup u hlavní křižovatky se směrovými ukazateli.
Doufejme jen, že instalace orientačních systémů, která byla pořízena v hodnotě cca 60 tis. Kč, bude sloužit občanům a nestane se terčem těch, kteří si neváží materielních a lidských hodnot, jako tomu bylo v případě poničeného květinového záhonu s begoniemi.
A ještě o jedno bych požádala občany – nezkracujme si cestu přes trávník kolem květinového záhonu, ale používejme k tomu určené chodníky, na mnohých místech již opravené nebo nově rekonstruované.