Domů » Zprávy » Drakiáda

Drakiáda

V sobotu 24. října 2009 od 14 hod. uspořádalo KIS na fotbalovém hřišti „Drakiádu“. Děti si přinesly draky nejrůznějších tvarů a barev.


Po přivítání a odevzdání obrázků namalovaného draka jsme se rozmístili po hřišti a pouštění mohlo začít. Naštěstí nám počasí nad míru přálo, nepršelo a foukalo tak, že se opravdu všichni draci alespoň na chvíli zmítali ve větru. Někteří neposlušní draci zpočátku nechtěli vzlétnout a byli i tací, kteří se nám do sebe zamotali. Nakonec vše dobře dopadlo a všichni draci, děti i rodiče akci zvládli bez větších problémů. Drakiádu jsme zakončili vyhlášením nej… draků, předáním odměn a diplomů vítězům. Na úplný závěr si děti opekly špekáčky, popíjely čaj a za usilovné snažení a trpělivost dostaly malou cenu útěchy. I přes velkou snahu pořadatelů byla velmi malá účast z řad dětí i rodičů.