Domů » Zprávy » Demolice objektu č.p.64, nám. Komenského

Demolice objektu č.p.64, nám. Komenského

V souladu s rozhodnutím zastupitelstva a rady obce byla v uplynulých dnech provedena demolice objektu č.p. 64 nám. Komenského.

Tento objekt do konce sedmdesátých let 20. století, kdy byl poškozen požárem, měl funkční využití jako rodinný dům a následně byl užíván jako zařízení staveniště při stavbě nových objektů základní školy, respektive tělocvičny. Dále od konce osmdesátých let minulého století až do jarních měsíců roku 2008 prostory sloužily pro potřeby Obce Tlumačov, zejména jako detašované pracoviště oddělení údržby a zeleně obecního úřadu.
V dubnu minulého roku proběhlo kompletní přestěhování oddělení údržby a zeleně do nově zrekonstruované budovy dílen v Technickém areálu obce Tlumačov v ul. Zábraní, která vytváří pracovníkům komfortní jak sociální, tak technické a dispoziční podmínky pro výkon jejich činnosti, včetně dostatečně kapacitních úložných a skladových prostor pro mechanizaci a komunální techniku.

V průběhu roku 2008 byla vypracována projektová dokumentace potřebná pro vydání rozhodnutí o demolici objektu a byly také odpojeny a demontovány přípojky médií (plyn, elektro, vody).

V období od 2. do 6. října 2009 byla stavební firmou Satu Mysločovice ve spolupráci s oddílem kopané TJ Sokol Tlumačov provedena demolice budovy, při níž byly vytříděny materiály jako například pálená krytina, dřevěné konstrukce (trámy, okna,…), klempířské a zámečnické výrobky. Suť, která sestávala z betonových konstrukcí, nepálených cihel – vepřovic (nebo také kotovic), pálených cihel a z kamene, byla podrcena mobilní drtičkou umístěnou v technickém areálu na frakci 0-90 mm s tím, že bude následně druhotně upotřebena v rámci údržby majetku obce.
Pozemek včetně nejbližšího okolí bude dorovnán zeminou, ohumusován a zatravněn.

Budoucí využití pozemku (reálně 2010-2011) se předpokládá jako parkoviště v kombinaci s klidovou zónou (zeleň, lavečky, dětský mobiliář…).