Domů » Zprávy » Provoz radarů na frekventované silnici I/55

Provoz radarů na frekventované silnici I/55

Od 8. června 2009, kdy byly na sloupy veřejného osvětlení nacházející se v okrajových lokalitách zastavěného území obce při komunikaci I/55 v ul. Dolní a ul. Masarykova instalovány ukazatele okamžité rychlosti projíždějících vozidel, máme k dispozici statistické informace o průjezdu vozidel.

Ul. Dolní (od Otrokovic, směr Hulín):
• celkový počet vozidel za měsíc 07/2009: 239 285 automobilů
• celkový počet vozidel za měsíc 08/2009: 240 426 automobilů
• nejvyšší frekvence za 24 hod: 8 407 automobilů (31. 8. 2009)
• nejvyšší zaznamenaná okamžitá rychlost: 192 km/hod (10. 8., čas 23.00-24.00 hod), 167 km/hod (7. 8., čas 17.00- 18.00 hod) !
• maximální průjezd za 1 hod: 505 vozidel (18. 6., 15.00-16.00 hod)
• průměrná zaznamenaná okamžitá rychlost: 49,2 km/hod

Ul. Masarykova (od Hulína, směr Otrokovice)*:
• celkový počet vozidel za měsíc 07/2009: 177 906 automobilů
• celkový počet vozidel za měsíc 08/2009: 177 035 automobilů
• nejvyšší frekvence za 24 hod: 6 037 automobilů (18. 6. 2009)
• nejvyšší zaznamenaná okamžitá rychlost: 188 km/hod (26. 7., čas 6.00-7.00 hod), 158 km/hod (21. 7., čas 3.00- 4.00 hod) !
• maximální průjezd za 1 hod: 406 vozidel (21. 8., 19.00-20.00 hod)
• průměrná zaznamenaná okamžitá rychlost: 50,2 km/hod
* Údaje o počtu vozidel nejsou objektivní z toho důvodu, že umístění radaru je na sloupu veřejného osvětlení na druhé straně komunikace, a jedou-li v protisměru (od Otrokovic) kamiony, tak přeruší radarový paprsek, a v tu chvíli projíždějící auta od Hulína nejsou načtena do evidence (cca 25% vozidel).

Po téměř tříměsíčním provozu ukazatelů okamžité rychlosti lze konstatovat, že:
• informace o aktuální rychlosti, která je vyšší než zákonem stanovená, podpořená zvýrazněným nápisem „ZPOMAL“, přiměje řidiče přibrzdit vozidlo a projet zastavěným územím obce přiměřenou (předpisovou) rychlostí,
• radary ve spojení s bezpečnostními ostrůvky u přechodů přispívají výraznou měrou ke zvýšení bezpečnosti chodců a zlepšují dopravně bezpečnostní situaci při průjezdu obcí Tlumačov
• každodenní průjezd automobilů po silnici I/55 přes Tlumačov ve výši cca 16 tis. vozidel/24 hod (16 249 automobilů/24 h – zdroj ŘSD, 2008) je reálnou skutečností, který významně negativním způsobem ovlivňuje kvalitu života v Tlumačově, respektive v rodinných domech přiléhajících ke komunikaci I/55, jako například prachovými částicemi, hlukem překračujícím přípustnou hranici (den = 65,9 dB, noc = 61,3 dB – zdroj ŘSD, 2008), či zvýšeným dopravně bezpečnostním rizikem.