Domů » Zprávy » Povodně 2009

Povodně 2009

V souvislosti s ničivými povodněmi, které se vyskytly zejména v Olomouckém, Moravskoslezském a částečně Zlínském kraji, Tlumačov jako obec postižená povodní v roce 1997, respektive 2006, se rozhodla z principu solidarity poskytnout pomoc postiženým obcím formou finanční částky, která bude použita pro humanitární materiálovou či finanční pomoc potřebným občanům v nejvíce postižených lokalitách.

Rada obce Tlumačov na svém mimořádném zasedání, které se uskutečnilo dne 30.6.2009, schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč ve prospěch dobročinné humanitární organizace SAMARI,o.s. Zlín, jejíž náplní mimo jiné je i pomoc při zmírňování následků katastrof.
Tento finanční dar je určen pro pomoc občanům na zmírnění následků ničivých povodní
z června 2009.


• bližší info o sdružení SAMARI,o.s. – www.samari.cz
• další konta na pomoc povodním:
ADRA – 99619961/0300; variabilní symbol 211,
Člověk v tísni – konto povodně 7202 7202/0300,
Charita ČR – 22770022/0800; variabilní symbol: 906.
• Občané mohou také posílat dárcovské sms na číslo 87777. Na konto společnosti ADRA přispějí zprávou ve tvaru DMS ADRA, organizaci Člověk v tísni pošlou peníze zprávou ve formě DMS POVODNE09.


Zdroj: www.darcovskasms.cz, www.adra.cz, www.clovekvtisni.cz, www.charita.cz