Domů » Zprávy » Konec školního roku 2008/2009 a slavnostní přijetí žáků u starosty

Konec školního roku 2008/2009 a slavnostní přijetí žáků u starosty

Již po několik let je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který se stal tradicí, a to přijetím žáků posledního ročníku a nejlepších žáků nominovaných třídními učiteli u starosty obce.

Proto také letos dne 25. června byla obřadní síň vyhrazena tomuto slavnostnímu aktu.

Mezi nejlepší žáky ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu, reprezentaci školy ve sportovních nebo kulturních aktivitách a s přihlédnutím na dobré chování ke spolužákům a pedagogům byli letos nominováni:

• třída 1.A – Vít Hujíček
• třída 1.B – Monika Řičicová
• 2. třída – Lucie Nguyenová
• 3. třída – Simona Konečná
• 4. třída – David Hujíček
• 5. třída – Diana Horková
• 6. třída – Denis Franko
• 7. třída – Michaela Hanová
• 8. třída – Soňa Straková
• 9. třída – Josef Procházka


Se současnými „deváťáky“, kteří započali svoji povinnou školní docházku v roce 2000/2001, se ve svém krátkém programu symbolicky rozloučily i děti z mateřské školy, které v září nastoupí do 1. třídy a nahradí tak vycházející deváťáky.

Starosta společně s místostarostou popřál všem deváťákům hodně zdaru při dalším studiu na středních školách, či odborných učilištích.
Nejlepším žákům poděkoval za jejich výbornou práci ve škole a vyslovil přání, aby takto pokračovali i v dalších ročnících, a byli tak dobrým příkladem pro ostatní spolužáky.

Na závěr slavnostního setkání všichni žáci obdrželi upomínkové dárky a představitelé obce popřáli všem hezké a slunečné prázdniny.