Domů » Zprávy » Instalace radarů na frekventované silnici I/55

Instalace radarů na frekventované silnici I/55

V pondělí, dne 8.6.2009, byly na sloupy veřejného osvětlení nacházející se v okrajových lokalitách zastavěného území obce při komunikaci I/55 v ul. Dolní a ul. Masarykova instalovány ukazatele okamžité rychlosti projíždějících vozidel.

V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov byla se společností Empesort Valašské Meziříčí uzavřena smlouva o dodávce a instalaci 2 ks měřičů okamžité rychlosti projíždějících vozidel zn. RMR-2, které mají odpovídající certifikaci. Tento radar informuje řidiče o okamžité rychlosti (měřeno cca 100 – 150 m před radarem s přesností měření 0,1 km/h), při nadlimitní rychlosti bliká nápis ZPOMAL a současně se načítá průjezd vozidel v jednom či druhém směru. Tyto údaje mohou být staženy pomocí bluetooth technologie do vybraných PC v rámci obecního úřadu.

Celková pořizovací cena 2 ks měřičů okamžité rychlosti dosáhla částky téměř 200 000 Kč a je plně hrazena z rozpočtu obce.

Tímto opatřením chceme přispět k dodržování rychlosti projíždějících vozidel po vysoce frekventované komunikaci I/55 (až 16 tis. automobilů / 24 hod = zdroj ŘSD, rok 2008) přes zastavěné území, a v rámci synergického efektu také očekáváme zlepšení dopravně bezpečnostní situace při průjezdu obcí Tlumačov a zvýšení bezpečnosti chodců, respektive dalších účastníků silničního provozu.