Domů » Zprávy » Tlumačovští hasiči absolvovali speciální školení pro předurčené jednotky

Tlumačovští hasiči absolvovali speciální školení pro předurčené jednotky

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vytipoval v rámci celého kraje celkem 40 jednotek SDH obcí, jejichž členové se již zúčastnili nebo budou v nejbližší době absolvovat speciální výcvik a školení v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zapojení vybraných JPO-V k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech“.

Jednotky, mezi které byla nominována i Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov, budou předurčeny k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva, k provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech a při krizových stavech. Jedná se především o činnosti spojené s vybudováním a vedením evakuačních center, pomocné práce při dekontaminaci a výdeji materiálu humanitární pomoci a zabezpečování nouzového přežití obyvatelstva.

Vlastní kurz je rozdělen do dvou částí – na část teoretickou a na část praktickou. Každé oblasti se účastní zástupci jednotlivých oddělení a pracovišť HZS Zlínského kraje (psycholožka, chemicko-technická služba) a zástupců externích organizací (ČČK).
V teoretické části se zúčastnění seznámili s právními předpisy zabývajících se problematikou ochrany obyvatelstva, dále byla osvětlena oblast varování, evakuace, nouzového přežití a organizování humanitární pomoci.
V praktické části školení se členové předurčených jednotek prakticky seznámili se stavbou nafukovacích a plátěných stanů, s instalací osvětlovacích prvků pro nouzové ubytování, prostředky pro dekontaminaci osob a terénu, organizací nouzového přežití v podmínkách evakuačních center a středisek a zásadami poskytování první pomoci.

Vybraní členové (velitel + dalších šest členů) Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov již absolvovali první školení, které se uskutečnilo v sobotu 23.5.2009 v Otrokovicích.

Předurčené jednotky budou povolávány a nasazovány v rámci celého regionu zejména při mimořádných událostech jako například povodně, velké požáry (např. požár pneumatik v Uherském Brodě 2008) nebo chemické havárie, a jejich hlavní činnost bude zaměřena na logistickou podporu zasahujících místních jednotek.


zdroj: www.hzszlk.eu