Domů » Zprávy » Nová výsadba zeleně

Nová výsadba zeleně

V průběhu měsíců března a dubna byl v souladu se závěry odborného posouzení proveden ořez, respektive kácení stromů, jejichž stav byl vyhodnocen jako rizikový. V současné době se dokončuje nová výsadba, která zejména svojí druhovou skladbou odpovídá Generelu zeleně, což je koncepční dokument Obce Tlumačov pro údržbu a výsadbu zeleně v intravilánu obce.

V průběhu uplynulých dnů pracovníci oddělení údržby a životního prostředí OÚ Tlumačov vysadili mladé stromky a keře v níže uvedených lokalitách :

Ovocné stromky:
• 12 ks slivoně – nová výsadba v technickém areálu obce ul. Zábraní
• 25 ks třešně – nová výsadba a dosadba v lokalitě Skály
• 10 ks jabloně – dosadba 5 ks ulice Mánesova, výsadba 5 ks lokalita Skály


Okrasné stromy a jiné dřeviny:
• 2 ks dub letní sloupovitý – výsadba Dolní ulice u Hřebčince
• 14 ks hrušeň obecná úzce kuželovitá – výsadba 8 ks u sokolovny, 6 ks ul. Dolní
• 5 ks hloh obecný Paulův – výsadba ulice U Cementárny
• 7 ks habr obecný kuželovitý – výsadba u hřbitova
• 20 ks jasan ztepilý – výsadba 19 ks ulice Masarykova výjezd z Tlumačova na Hulín, 1 ks větrolam panelová cesta do lomu

Okrasné keře:
• 30 ks tis červený – výsadba ulice Machovská u sokolovny
• 1 ks bobkovišeň lékařská nízká – výsadba zastávka na Kurovice
• 1 ks kříženec šácholanu liliokvětého a hvězdovitého – u zastávky na Kurovice
• 1 ks dřišťál Thumbergův růžolibý – u zastávky na Kurovice
• 1 ks tavolník popelavý grefsheimský – u zastávky na Kurovice
• 40 ks ptačí zob obecný – u křižovatky na KvasicePoznámka:
– je smutné a zarážející, že několik dnů po výsadbě stromků došlo ke zcizení 7 třešní a 17 podpěrných kůlů. U dalších 10 ks mladých třešní byl poškozen kořenový systém ! ?