Domů » Zprávy » Den Země jsme oslavili soutěžemi

Den Země jsme oslavili soutěžemi

Na páteční dopoledne, 17. dubna 2009, připravily pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov již II. ročník oslav Dne Země. Soutěžit tentokrát přišla pětičlenná družstva od 3. až po 9. ročník ze Základní školy Tlumačov.

Žáci plnili na 6 stanovištích úkoly: hod míčkem do koše, poskládat z přeházených písmenek správné názvy živočichů, určit podle obrázků přírodní vědy, přenést míček na lžíci nebo na pingpongové pálce, říct jak třídíme odpad a jak ho dále zpracováváme, odpovědět na otázku: která firma a jaký tříděný odpad odebírá, vyzkoušet si slalom s florbalovu hokejkou a míčkem a správně pojmenovat rostliny a živočichy podle obrázků. Děti se velmi snažily a byly moc šikovné. Pro ty, kteří čekali na soutěže nebo je naopak již měli za sebou, bylo přichystáno v sále KIS promítání cestopisného filmu z Nového Zélandu. Žáci z II. stupně zpracovávali i kviz zaměřený na přírodu. Některé otázky byly hodně těžké, no řekněte sami, věděli byste, že se samice od daňka nazývá danělka?
Po ukončení soutěží se žáci vrátili zpět do školy, aby pokračovali v dalším programu ke Dni Země. V KISku se začaly sčítat body a určovalo se pořadí tříd. Jak to dopadlo?

Kategorie I. stupeň ZŠ (3. – 5. ročník)

1. místo, 4. ročník, počet bodů 40,2
L. Matulíková, D. Kalandra, V. Balcárková, K. Balcárková, A. Dědková

2. místo, 3. ročník, počet bodů 40
P. Huráňová, T. Podroužková, R. Zaoralová, D. Chudárek

3. místo, 5. ročník, počet bodů 36,4
N. Strungová, T. Vyoralová, V. Ševela, D. Machovský, D. Horková

Kategorie II. stupeň ZŠ (6. – 9. ročník)

1. místo, 9. ročník, počet bodů 50,2
R. Matulík, R. Odložilíková, K. Poláková, J. Procházka, D. Polášek

2. místo, 7. ročník, počet bodů 47,6
S. Anšnajdrová, G. Janoštíková, D. Hoďa, T. Filák, D. Nehoda

3. místo, 8. ročník, počet bodů 45,4
M. Vejmělková, K. Kvasničková, J. Kolomazníková, S. Straková, P. Sedláček

4. místo, 6. ročník, počet bodů 40,6
M. Zobáčová, B. Štěpková, B. Juráňová, P. Tobolíková, N. Hybnerová

Blahopřejeme!!!

Děkujeme firmám Ekolamp, Ecobat, Elektrovin a Asekol za drobné dárky pro soutěžící. Poděkování také patří dívkám a hochům z osmé a deváté třídy za pomoc na soutěžních stanovištích.
Den Země je den věnovaný Zemi (slaví se se 22. dubna) a v dnešním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek. Pořadatelé (KIS Tlumačov) chtěli dětem připomenout tento svátek dle hesla „škola hrou“.