Domů » Zprávy » Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov č.3/2007 je stanovena splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) k datu 31.3. příslušného kalendářního roku.

Místní poplatek za komunální odpad ve výši 400 Kč/osoba/rok mohli občané – poplatníci uhradit v hotovosti nebo převodem na účet obce a stav výběru poplatku k 31.3.2009 je následující:

– celkový počet poplatníků = 2484
– celková vybraná částka za poplatek za komunální odpad = 935.568,- Kč (kalkulovaný příjem dle rozpočtu obce na rok 2009 = 960.000 Kč)

K 31.3.2009 poplatek za komunální odpad neuhradilo celkem 114 osob (cca 4,6 % z celkového počtu). Některým poplatníkům, kteří svůj závazek neuhradili ve stanoveném termínu, může být poplatek rozhodnutím rady obce prominut například z důvodu, že mají v obci jen formální adresu – pobyt (tzv. úřední adresu), v obci odpad neprodukují a zdržují se neznámo kde.
Těm osobám, které neuhradí poplatek v nejbližší době, bude tak jako každoročně tento poplatek rozhodnutím rady obce zvýšen na dvojnásobek a bude vymáhán formou platebních výměrů.


Od 1.dubna Obec Tlumačov v rámci aktivní politiky zaměstnanosti přijala 7 pracovníků, kteří byli evidováni na Úřadu práce ve Zlíně na veřejně prospěšné práce, které spočívají ve výkonu pomocných a úklidových prací při údržbě veřejného prostranství v obci a přilehlém katastru obce.
Touto aktivitou Obec Tlumačov konkrétně přispívá ke snížení míry nezaměstnanosti v našem regionu a nabízí tlumačovským občanům, kteří jsou evidovaní na úřadu práce, práci v místě bydliště. Takto vzniklá pracovní místa jsou dotována (ze státního rozpočtu, či ze zdrojů EU) částkou 12 060 Kč, která je určena na hrubou mzdu, a sociální a zdravotní pojištění.