Domů » Zprávy » Péče o veřejnou zeleň v době vegetačního klidu

Péče o veřejnou zeleň v době vegetačního klidu

Obec Tlumačov koncem ledna zadala u odborně způsobilé osoby zpracování posudku stavu a možného nebezpečí destrukce stromů ve vybraných lokalitách v rámci zastavěného území obce.

Předmětem posudku, který byl doručen na obecní úřad počátkem měsíce března, byly vzrostlé stromy v níže uvedených lokalitách:
– ul. Dr. Horníčka – skupina bříz u hřbitova
– ul. Masarykova, u silnice I/55, výjezd z obce směr Hulín
– park nám. Komenského (vrba, lípa)
– park ul. Sokolská
– ul. Dolní, zastávka autobusů – vrby
– ul. Machovská, u sokolovny – skupina jírovců (kaštanů)
– Skály – skupina stromů jírovec/ořešák
– lokalita u panelové cesty – alej směrem ke Kurovickému lomu

Zpracovatel posudku prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. na základě místního šetření a po odborném vyhodnocení doporučil vždy k jednotlivým stromům to nejvhodnější opatření ve smyslu ořezu koruny, těžby nebo urgentní likvidace.

Pracovníci oddělení údržby a životního prostředí OÚ Tlumačov v nejbližších dnech budou v jednotlivých lokalitách provádět ořez a kácení v rozsahu zpracovaného odborného posouzení. Větve z ořezaných, či pokácených stromů budou likvidovány štěpkováním.

Následně dle vhodných vegetačních podmínek bude provedena nová výsadba, která bude druhovou skladbou převážně odpovídat koncepčnímu dokumentu s názvem Generel zeleně, který byl v roce 2008 aktualizován, a doporučením uvedeným v posudku.
Nebude zapomenuto ani na odborný výchovný řez u mladých stromů, jehož cílem je založení koruny stromu a zbytnění kořenového systému.