Domů » Zprávy » Informační zpráva č.2/03/2009 – Morava klesá

Informační zpráva č.2/03/2009 – Morava klesá

Dnes v 17.30 hod Povodňová komise obce Tlumačov vzhledem k aktuální situaci a po vyhodnocení předpokládaných průtoku v Moravě a jejích přítocích zrušila stav pohotovosti.

Od soboty do nedělních ranních hodin členové Jednotky SDH obce Tlumačov prováděli povodňovou hlídku a v pravidelných intervalech monitorovali riziková místa – Hlavnička ul. Dolní, Mojena u fotbalového hřiště, Hajská příkopa u staré pálenice a řeku Moravu (most u Kvasic).

Morava podle předpokladu kulminovala v Kroměříži dnes v 10.00 hod na úrovni 534 cm (zdroj ČHMU).
Řeka Morava měla výšku hladiny v 18.00 hod v Kroměříži na kotě 507 cm (zdroj ČHMU) a v horním toku byla úroveň Moravy pod limitem pro 1.stupeň povodňové aktivity (Olomouc, Moravičany,…).
Mojena v 17.00 hod měla u soutoku s Moravou přirozený odtok.

Dle dostupných informací (internetové stránky ČHMÚ a Povodí Moravy) se předpokládá další pokles Moravy s tím, že během zítřka (9.3.2009) by hladina Moravy v Kroměříži měla poklesnout až k úrovni 400 cm, což je limit pro 1.SPA.

Tlumačov, 8.3.2009, čas 18.00 hod