Domů » Zprávy » Informační zpráva č.1/03/2009 – zvýšené riziko povodní – stav pohotovosti

Informační zpráva č.1/03/2009 – zvýšené riziko povodní – stav pohotovosti

Dnes v 11.00 hod hladina Moravy v Kroměříži pokořila výšku 500 cm, což znamená dosažení 2.stupně povodňové aktivity a je vyhlášen stav pohotovosti. Od půlnoci je patrné zvyšování hladiny a průtoku v řece Moravě.

V 13.00 hod byl aktuální stav následující:
• výška hladiny Moravy 516 cm, průtok 405 m3/s – měřeno v Kroměříži (zdroj ČHMÚ)
• od soutoku Mojeny a Moravy (pod jezem Bělov) je patrný protiproud, kdy voda z Moravy se pozvolna začíná tlačit do koryta Mojeny a vzdouvá hladinu směrem na Tlumačov přes Baťovský les.
• výška Mojeny a Hlavničky v blízkosti zástavby není riziková.
• zástupci firem (Metalšrot, Dura-line, SMO), jejichž areál nebo zařízení staveniště by mohl být ohrožen, byli informování o 2.stupni povodňové aktivity (o stavu pohotovosti).

Dle informací z ČHMÚ se předpokládá kulminace hladiny Moravy v Kroměříži v průběhu dopoledne dne 8.3.2009, která by však neměla dosáhnout 3. stupně povodňové aktivity, což představuje výšku hladiny 600 cm a jedná se již o stav ohrožení.

Občanům doporučuji :
• sledovat vývoj situace a jeho další prognózu (zpravodajství veřejnoprávní televize, rozhlasu nebo internetové stránky ČHMÚ www.chmu.cz případně Povodí Moravy www.pmo.cz – www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm) a dle situace v postižených oblastech podnikat nezbytná opatření.
• v případě potíží se mohou občané obracet se žádostmi o pomoc na telefonní tísňovou linku 112 nebo 150 (Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje).

Tlumačov, 7.3.2009, čas 14.00 hod