Domů » Zprávy » Bezprostřední povodňové nebezpečí Tlumačovu nehrozí

Bezprostřední povodňové nebezpečí Tlumačovu nehrozí

V souvislosti s oteplením a intenzivním táním sněhu se v posledních dnech zvyšovaly hladiny řek. Také na řece Moravě v Kroměříži nastal dne 6.března ve 4.00 hod 1. stupeň povodňové aktivity (výška hladiny dosáhla 400 cm).

Během dnešního dne je průběžně monitorován průtok a výška hladiny v řece Moravě a vodoteči Mojena. Pravidelně jsou také vyhodnocovány stavy na řece Moravě a jejích přítocích směrem k hornímu toku (Kroměříž, Dluhonice, Olomouc,Moravičany,…). V povodí Moravy je v horních částech toku zaznamenán mírný pokles hladiny, střední část stagnuje a dolní části toku mírně stoupají.

Aktuální stav – výška hladiny v Kroměříži je 444 cm (čas 14.00 hod).

Předpověď:
– hladiny mohou mírně stoupat v horních polohách v povodí Moravy v důsledku odtávání sněhové pokrývky. Střední a dolní polohy v povodí Moravy budou nadále mírně stoupat. Hladiny na toku Bečva a přítocích mohou během dne vykazovat rozkolísané tendence – zdroj www.pmo.cz.

Tlumačov, 6.3.2009, čas 14.40 hod