Domů » Zprávy » Reakce na anonymy

Reakce na anonymy

Tímto bych chtěl reagovat na Vaše anonymní letáky, které se ke mě dostaly jakousi zvláštní poštou, a o kterých autoři prohlašují že jde o diskusi. Jelikož se jedná o směsici polopravd, výmyslů a lží, které se dotýkají i mě, považuji za povinnost sdělit občanům, kterým se tyto anonymy dostaly do ruky, pohled zastupitele obce zvoleného za Sdružení nezávislých kandidátů – Náš Tlumačov.

„Milý Anonyme“


V anonymech se objevuje několik takzvaných “kritických výtek“: 1. Zrušení diskuse na webových stránkách bylo dle mého názoru správné, jelikož příspěvky a dotazy byly anonymní , nebyly věcné a měly podobný charakter jako právě rozšiřované letáky.

 2. Asi máme různou představu o demokracii. Jen bych se Vás zeptal kolikrát jste byl na zasedání zastupitelstva, kde můžete uplatnit výtky a požadavky z řad občanů. Psaní anonymů na základě informací „jedna paní povídala“ dle mého do demokratické kultury nepatří.

 3. Část ve věci protipovodňové hráze je Vašem anonymu „silná káva“. Jelikož zvolené představitele nazýváte „obecními čuníky“, nevím jestli má cenu na Vás reagovat. Nevím v jaké společnosti se pohybujete, když víte, že se bere 5-10% provize z ceny zakázky. Já se celý život pohybuji v projektování ve stavebnictví, ale toto slyším až od Vás.
  Investorem stavby je Povodí Moravy a Obec Tlumačov pouze zajišťuje část inženýrské činnosti a to výkup pozemků. A proto referendum, zda občané budou souhlasit zaplatit cca 17 vlastníkům pozemků částku vyšší než je úřední cena. Peníze,které se musí vzít z obecní kasy na úkor jiných akcí a investic.
  Zajímalo by mě, co by Vaše okolí říkalo , pokud by Obec tyto občany přeplatila a Vás se na to nezeptala?!

 4. Otázka kanalizace čističky je široký problém, který se řeší více jak dvacet let. Během této doby bylo zpracováno několik projektů s vlastní čističkou, i s výtlakem do Otrokovic. Bylo zpracováno ekonomické posouzení fy Centroprojekt pro obě varianty. V této věci nemá obec prostředky na to, aby takovou akci financovala, a proto výsledek je věcí technickou, ekonomickou a politickou.


„Milý Anonyme II“


S ohledem na slohovou úpravu předpokládám, že se jedná o jinou osobu, která touto formou napadá představitele obce.


 1. Začínáte opět protipovodňovou hrází: Na otázky, kdo zaručí, že se nebude opakovat povodeň podobná roku 1997. Odpovím – NIKDO. Ale je pro to třeba něco udělat,aby se riziko takovéto události zmenšilo. Návrh projektu je věcí vodohospodářských inženýrů, kteří pracují s digitálním modelem, kde se prokáže do kterých míst se dané množství vody rozlije. Nerozumím otázce stavu hladiny v řece Moravě. To snad má starosta poroučet Povodí Moravy jak má hospodařit s vodou v korytě řeky Moravy, která teče v sousedním katastru? Ptal se někdo Tlumačova když se realizovalo protipovodňové opatření Otrokovic, Napajedel, připravuje se Uherské Hradiště a ochrana dalších sídelních celků.
  Cena za výkup pozemků vychází z platné vyhlášky a Povodí Moravy nemůže zaplatit více.
  Pokud jsem seznámen se situací, tak zábor pozemků je na okraji jednotlivých parcel.
  Nesdílím Váš názor, že překážkou je starosta, ten dělá co mu umožňují zákony a vyhlášky. Vaše právo je neprodat, ale pokud stavba nebude realizována nyní, kdy jsou na ni vyčleněny prostředky, nebude asi nikdy. Při případné povodni Vás možná bude tížit svědomí, ale to nechám na Vás.

 2. Prodej pozemků uprostřed oplocených zahrad byl schválen zastupitelstvem skutečně za 8 kč/m2 u těch parcel , kde nebyl přístup a parcely pro obec byly bezcenné.
  Bylo to narovnání chyb z minulého období před rokem 89, což nelze demagogicky srovnávat s cenou za stavební parcely, kde obec vybudovala kompletní technickou infrastrukturu.

 3. Prodej bytovky byl sválen za cenu odhadu jako celý dům. Nevím, kde jste přišel na „pěkné divadlo“ – to jsou zase „hospodské řeči“. Pokud vím p. Vaňharová koupila, byt od prvního vylosovaného ( mohl jste se na zastupitelstvu přesvědčit), kterým byl p. Hapala, a divím se, že víte za kolik. Já to nevím a myslím si, že je to pouze věc prodávajícího a kupujícího.
  Pokud vím, informace o prodeji ve vývěsce, v obecním rozhlase, takže jste měl možnost i VY.

Závěrem bych chtěl říci, že si práce pana starosty vážím a touto formou mu děkuji.

Ing. Josef Šico
zastupitel a předseda stavební komise