Domů » Zprávy » Oprava kanalizace v ul. Nádražní – upozornění pro občany

Oprava kanalizace v ul. Nádražní – upozornění pro občany

Z důvodu havarijního stavu kanalizační stoky z betonových trub v ulici Nádražní bude od 2.3.2009 zahájena oprava výše specifikované kanalizace bezvýkopovou metodou formou vložkování.

Provozovatel této kanalizace společnost Moravská vodárenská,a.s. upozorňuje níže přiloženým informačním letákem občany, jejichž domácnosti jsou prostřednictvím domovních přípojek napojeny na kanalizační stoku v ulici Nádražní na specifika, která se mohou v průběhu opravy vyskytnout.

Kontakt:
– Moravská vodárenská,a.s. – Lubomír Haramija, vedoucí střediska kanalizací, 577 124 111