Domů » Zprávy » Cvičné svolání Povodňové komise obce Tlumačov

Cvičné svolání Povodňové komise obce Tlumačov

V souvislosti se změnou počasí, která vyvolala zejména v nižších polohách intenzivní tání sněhu, byla dne 22.ledna 2009 svolána Povodňová komise obce Tlumačov.

Rada obce na svém lednovém zasedání schválila Povodňovou komisi obce Tlumačov, ve složení :
– Ing. Jaroslav Ševela – předseda PK, starosta obce
– Ing. Antonín Jonášek – místopředseda PK, místostarosta obce
– Růžena Vaňharová – zapisovatelka PK, tajemnice OÚ
– Roman Šnajdar – člen PK, velitel jednotky SDH
– Milan Žák – člen PK, ved. odd. údržby, ŽP a služeb OÚ
– Michal Veselský – člen PK, ved. odd. stavební a majetku OÚ.

Na místo zasedání se dostavilo v určený čas, tj. v 10.00 hodin 5 z celkového počtu 6 členů.
Hlavním předmětem jednání povodňové komise bylo prověření dosažitelnosti a dostupnosti členů, kontrola a zajištění preventivních opatření k ochraně před povodněmi respektive před záplavami v rozsahu a souladu s Povodňovým plánem. Hlavní důraz byl kladen na zajištění průchodnosti kanalizačních uličních vpustí, a monitoring průtočnosti vodních toků (Morava, Mojena, Hlavnička, Hajská příkopa). Dále byl zástupce jednotky SDH vyzván k připravenosti jednotky jak co do akceschopnosti a výjezdu k zásahu, tak co do přípravy a funkčnosti techniky (vozidla, čerpadla, motorová pila,…).