Domů » Zprávy » Situace na trhu práce v okrese Zlín

Situace na trhu práce v okrese Zlín

Situace na trhu práce v okrese Zlín, aneb jak zdárně přestát současnou finanční a hospodářskou krizi, to bylo ústřední téma diskuze u kulatého stolu pozvaných zástupců velkých zaměstnavatelů, veřejné správy, odborových organizací, podnikatelů a poslanců Parlamentu ČR, kterou uskutečnil dne 19.ledna Úřad práce Zlín.

V úvodu zlínský úřad práce prezentoval informace související s aktuální situací na trhu práce, která sice není v současnosti nijak extrémní, nicméně jsou jasné indicie (jako například vysoký počet nově přihlášených osob v evidenci nezaměstnaných během prvních dnů roku 2009), které signalizují zejména v průběhu první poloviny roku 2009 zvýšení míry nezaměstnanosti z důvodu dopadu hospodářské a ekonomické krize. Mezi nejvíce nezaměstnaností ohrožené skupiny osob patří osoby starší 50 let, zaměstnanci s nižší mírou vzdělání a drobní živnostníci.
Byť lze velmi těžko předpokládat další vývoj, tak se v rámci diskuze všichni zúčastnění shodli na základních níže uvedených principech, které by měly být receptem na zdárné překonání krize a také do jisté míry by mohly eliminovat nárůst nezaměstnaných v regionu a to:
– každý (jedinec, firma, úřad) musí začít aktivně hledat rezervy sám u sebe
– národní politická reprezentace musí táhnout za jeden provaz a bez ohledu na politickou příslušnost musí zákonodárci a vrcholná exekutiva hledat systémové metody, jak zabránit propadu ekonomiky do recese a zajistit alespoň minimální ekonomický růst (např. snížení daní či odvodů, podpora exportu, maximálně možnou regulaci případných snah o další zvyšovaní cen energií,…)
– nesmí se výrazně omezit investice ve státním či veřejném sektoru
– je žádoucí zajistit dostatečné množství finančních zdrojů na realizaci různých forem aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce, chráněné dílny,…).

V této souvislosti je Obec Tlumačov v průběhu roku 2009 připravena zaměstnat formou veřejně prospěšných prací 5-10 občanů Tlumačova, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ve Zlíně, na pomocné a sezonní práce v obci.