Domů » Zprávy » Jak se stavělo v Tlumačově v roce 2008

Jak se stavělo v Tlumačově v roce 2008

Stavebnictví zcela jistě patří mezi hlavní motory národní ekonomiky a růst či pokles stavební výroby je jedním z rozhodujících ukazatelů kvality životní úrovně a bonity daného území.

Myslím si, že rok 2008 byl pro naši obec a její občany z dlouhodobého hlediska určitý milník. A to z toho důvodu, že v tomto roce byly zahájeny dvě stavby, které mají pro Tlumačov strategický význam a budou (předpokládám, že pozitivně) ovlivňovat kvalitu života v naší obci na dlouhá desetiletí. Jedná se o realizaci prvních dvou etap vodohospodářské akce Odkanalizování obce Tlumačov a zahájení výstavby rychlostní komunikace R55, úsek Skalka – Hulín.

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány vybrané statistické údaje vztahující se k vydaným stavebním povolením a ke kolaudacím – respektive k uvedení staveb do užívání (zdroj = evidence OÚ Tlumačov, oddělení stavební a majetkové).