Domů » Zprávy » Statistika počtu obyvatel obce Tlumačov za rok 2008

Statistika počtu obyvatel obce Tlumačov za rok 2008

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány vybrané statistické údaje vztahující se k celkovému počtu obyvatel Tlumačova k 1.1.2009.

Z údajů je možno vyčíst dvě skutečnosti, které mají charakter výjimečnosti a to :
– Tlumačov má nejvyšší počet obyvatel za posledních 10 let
– v roce 2008 se narodilo nejvíce dětí za uplynulých 10 let

Jako další zajímavost je možno uvést fakt, že v naší obci evidujeme trvalý pobyt u 26 cizích státních příslušníků.