Domů » Zprávy » Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty

Adventní čas nezadržitelně signalizuje, že se letošní rok blíží ke svému konci, a řada z nás si zpětně vybavuje události a okamžiky, které zůstaly v paměti spojené s uplynulým rokem.

Myslím si, že rok 2008 bude pro naši obec a její občany z dlouhodobého hlediska určitý milník. A to z toho důvodu, že v tomto roce byly zahájeny dvě stavby, které mají pro Tlumačov strategický význam a budou (předpokládám, že pozitivně) ovlivňovat kvalitu života v naší obci na dlouhá desetiletí.
Jedná se o realizaci prvních dvou etap vodohospodářské investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov a druhou zásadní stavbou je výstavba Rychlostní komunikace R55, úsek Skalka – Hulín, kterou je dotčena zejména východní část katastru obce.
Třetí důležitá stavba, jejímž předmětem má být výstavba protipovodňových hrází, je zkomplikována nesouhlasným přístupem některých vlastníků pozemků k prodeji budoucí stavbou dotčených částí pozemků.
Všechny tyto stavby představují několikaletou přípravu, desítky ba stovky jednání a úsilí několikačlenného týmu jak po stránce technické specifikace projektu, tak – a to především – po stránce zajištění potřebných finančních zdrojů na realizaci.

Možná právě v adventním poklidném čase, při posezení s rodinou či přáteli, je vhodná příležitost k zamyšlení se, jak a kam se naše obec vyvíjí a jak se měníme i my, občané Tlumačova. Jestli nás globalizace a komerce neovlivňuje až přespříliš nebo jestli se dokážeme občas zastavit a s pokorou vyhodnotit své životní postoje a priority…


Vážení spoluobčané,
přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2009 hodně zdraví, optimismu a pevnou víru v sama sebe.