Domů » Zprávy » Evakuace školy z důvodu rizika exploze bomby

Evakuace školy z důvodu rizika exploze bomby

V pátek 5.prosince, v ranních hodinách, zatím blíže nespecifikovaná osoba oznámila na tísňovou linku uložení bomby v prostorách Základní školy Tlumačov.

Bezprostředně po oznámení, které proběhlo standardním způsobem přes Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v čase 7.45 hod, dorazila před základní školu dvoučlenná hlídka Policie ČR a 5 členů z Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov a příslušník police informoval ředitele školy o vzniklé mimořádné události.
Vedení školy a pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zástupcem zřizovatele a s členy Jednotky SDH zahájili řízenou evakuaci jak dětí ze základní školy, tak dětí z mateřské školy. Shromažďovací prostor byl stanoven u budov Kulturního a informačního střediska, kde byly poskytnuty dětem a učitelům první všeobecné informace a dle předem schválených pravidel (Organizační opatření v průběhu mimořádných událostí v obci Tlumačov) byly určeny náhradní prostory pro pobyt dětí. Děti z mateřské školy a děti z 1. stupně ZŠ využily prostor v budovách KIS nám. Komenského a žáci ze 2. stupně se přesunuli do Kulturního klubu na Zábraní.
Oblast kolem školy byla uzavřena a na místo přijely další složky integrovaného záchranného systému, a to záchranná služba, hasiči z HZS ZK a další složky Policie. Více jak hodinu se však muselo čekat na příjezd pyrotechnika a psa – labradora se speciálním výcvikem, kteří jsou soustředěni až v Brně (!), aby se mohla uskutečnit prohlídka a kontrola prostor základní školy.
Až v 10.00 hod bylo zkonstatováno, že objekt je bezpečný a děti se mohou navrátit zpět do školních lavic a do mateřské školky.
Policie bude i nadále šetřit všechny skutečnosti a indicie, které povedou k dopadení pachatele telefonického oznámení o uložení bomby.
Za zřizovatele – Obec Tlumačov – děkuji všem, kteří se zúčastnili a podíleli se na zdárném zvládnutí této mimořádné události.


Pro informaci uvádím několik statistických údajů, které jsem nashromáždil během akce:

– evakuováno bylo cca 250 dětí (z toho 2 dívenky imobilní) a cca 25 dospělých (učitelé, servisní personál -kuchařky, asistentky,…)
– na místě samém více jak dvě hodiny byly soustředěny tyto složky IZS:
. vozidlo Záchranné služby Zlín s posádkou (cca 4 osoby)
. zásahové vozidlo Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (cca 5 osob)
. jednotlivé složky Policie ČR – Obvodní oddělění Otrokovice, kriminální služba, pyrotechnik, dopravní policie…, (cca 8-10 osob)
. členové Jednotky SDH obce Tlumačov (5 osob)
– na evakuaci a servisní činnosti (provoz v náhradních prostorách) se podílelo za zřizovatele – Obec Tlumačov – více jak 5 osob
– na místě samém situaci monitorovali i pracovníci z oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlínského kraje.