Domů » Zprávy » Keramická dílna

Keramická dílna

Každým rokem pravidelně připravuje DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov , ve spolupráci se ZŠ Tlumačov keramické tvoření pro děti I. stupně ZŠ.

Děti mají možnost si v rámci výtvarné výchovy vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Je to netradiční výtvarná technika a podle reakcí dětí mohu říci, že velmi atraktivní. Teď si jen musí nějakou dobu počkat na hotový výrobek, který se může vypalovat v peci až po usušení.

Chtěla bych tímto poděkovat p.řediteli ZŠ Tlumačov R.Podlasovi a třídním učitelkám dětí za ochotu a vstřícnost při přípravě a konaní tohoto programu.